Projekty

Home / Projekty

Elektroniczna walidacja faktur

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Dotacje na innowacje.
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej w firmie BPC-Online Sp. z o.o.

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-038/14-00
Okres realizacji projektu: 07.07.2014 – 31.12.2015

Tytuł projektu: „Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur”.

Dotacja z Programu Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. w tym opracowanie
koncepcji wizerunku firmy oraz wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych

Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.

- HENRY FORD

Automatyczne zarządzanie projektami

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Dotacje na innowacje.
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej w firmie BPC-Online Sp. z o.o.

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-039/14-00
Okres realizacji projektu: 07.07.2014 – 31.12.2015

Tytuł projektu: „Budowa systemu do automatycznego zarządzania projektami”.

Dotacja z Programu Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. w tym opracowanie
koncepcji wizerunku firmy oraz wyszukiwanie i dobór partnerów handlowych. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych